• Konkurs 2018

    Bez narkotyków

  • Uczelnia wolna od narkotyków

    bez narkotyków

Aktualności

Zachęcamy do udziału w spotkaniu z mistrzem świata w podwójnym ironmanie - Jerzym Górskim. Usłyszycie o podobieństwach między uzależnieniem a sportem ekstremalnym. Ale też o walce i zwycięstwach.

Uwaga! Zajęcia sportowe na hali zostały odwołane do dnia 29.11.2020r.


Dla studentów ZUT wstęp wolny.
Zajęcia odbywają się w ramach akcji: Zachodniopomorski  Uniwersytet  Technologiczny w Szczecinie Wolny od Uzależnień

Studenci biorący udział w zajęciach zobowiązani są do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym
zakresie.

Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń: tel. 91 449 52 51

Spotkania z Policją
W dniu 6 listopada 2019 r. w ramach uczelnianej akcji profilaktyki uzależnień po raz kolejny odbyło się spotkanie studentów WE ZUT z przedstawicielem Policji. Spotkanie poprowadził Pan podkomisarz Michał Sroka z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Szczecinie. Głównym tematem były aspekty prawne związane z posiadaniem i rozprowadzaniem substancji psychoaktywnych. Prowadzący podał ciekawe i wielce pouczające przykłady konsekwencji, jakie mogą grozić w przypadku złamania prawa będąc pod wpływem narkotyków lub alkoholu. Odniósł się także do występującego często w ostatnich czasach problemu dopalaczy i ich wpływu na organizm ludzki. W dyskusji ze studentami poruszono również problem bezpieczeństwa studentów na imprezach w klubach studenckich i temu jak ustrzec się przed tym, aby nie stać się ofiarą przestępstwa. Spotkanie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród studentów.

Spotkanie z policją