Rozstrzygnięcie konkursu na plakat

propagujący zajęcia sportowe w ramach profilaktyki uzależnień, pod patronatem JM Rektora ZUT

W roku 2017 oraz 2018 Studenci ZUT byli zaproszeni do udziału w konkursie na zaprojektowanie i wykonanie plakatu informującego w ciekawy i inspirujący sposób o zajęciach sportowych prowadzonych w ramach profilaktyki uzależnień oraz promującego modę na trzeźwość i unikanie sięgania po środki odurzające i używki.

 

W roku 2018 pierwsze miejsce i nagrodę JM Rektora ZUT zdobyła praca Antona Nesterenki z WKSiR - link do plakatu (format:  jpg, rozmiar:  118 KB)

W roku 2017 pierwsze miejsce i nagrodę JM Rektora ZUT zdobyła praca Huberta Kozłowskiego z WI - link do plakatu (format:  jpg, rozmiar:  43 KB)