• Konkurs 2018

    Bez narkotyków

  • Uczelnia wolna od narkotyków

    bez narkotyków

Nie daj się wciągnąć

W bieżącym roku akademickim ZUT w Szczecinie po raz kolejny nawiązał współpracę z Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR na przeprowadzenie spotkań profilaktycznych ze studentami mających na celu promowanie postawy wstrzemięźliwości od środków psychoaktywnych.

Na poszczególnych wydziałach ZUT odbywają się spotkania profilaktyczne na których przedstawiciel policji oraz Partyworkerzy z Monaru mówią o zagrożeniach związanych ze środkami psychoaktywnymi.

O terminach spotkań będziemy informować na bieżąco

Można się również spotkać z pracownikami Monaru w trakcie dyżurów jakie będą prowadzić:

  • na Wydziale Elektrycznym w "krzakach" na ul. 26 Kwietnia 10 w każdą drugą środę miesiąca w godzinach 10:00-12:15: najbliższe dyżury odbędą się 13 listopada i 11 grudnia b.r.
  • na Wydziale Informatyki na WI1 przy barku 21 listopada b.r.

Nie daj się wciągnąć